Vergroot contrast

Klacht indienen bij de AP

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop we dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.

Let op: u kunt alleen een klacht indienen over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens, niet over de gegevens van iemand anders. Voor meer informatie over wanneer, waarover en hoe u een klacht kunt indienen, zie: Vragen over klacht indienen.

U kunt ons ook een tip geven. Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek. Een tip geven kunt u ook anoniem doen, een klacht indienen niet.

Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250. Heeft u een klacht over spam? Geef die dan niet door aan de AP, maar aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit doet u via Spamklacht.nl.

Ga verder om een klacht in te dienen.

Bekijk binnen het onderwerp Klacht indienen bij de AP

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over een privacyklacht indienen

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  U kunt schriftelijk een klacht indienen:

  1. Via het klachtenformulier op de website of
  2. Door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag

  Vermeld dan altijd in uw brief:

  • Over welke persoonsgegevens het gaat
  • Over welke organisatie het gaat
  • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
  • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
  • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt  
  • Wat u met de klacht wilt bereiken
  • Uw naam, adres en telefoonnummer

  U kunt een klacht indienen in het Nederlands of het Engels.

  Als u moeite heeft met lezen of schrijven, neem dan contact op met onze medewerkers via 088 - 1805 250.
  Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

 • Wanneer kan ik een klacht indienen?

  U kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een privacyklacht indienen als uw persoonsgegevens verwerkt zijn op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot een persoon.

  Belangrijk bij een privacyklacht is:

  1. Dat de klacht gaat over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens, niet over de gegevens van iemand anders.
  2. Dat de klacht gaat over een organisatie, een bedrijf of een overheidsorganisatie.
  3. Dat wij uw klacht niet in behandeling kunnen nemen als u uw probleem ook aan de rechter heeft voorgelegd.

  Eerst zelf klacht indienen bij organisatie

  Als u vermoedt dat een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de wet, neem dan eerst zelf contact op met die organisatie. Doe dat bij voorkeur schriftelijk. Die organisatie kan het probleem wellicht gelijk oplossen.

  U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als:

  • U het niet eens bent met de reactie van de organisatie op uw klacht of als
  • De organisatie niet binnen vier weken heeft gereageerd op uw klacht

  Als u een klacht indient, vermeld dan altijd

  • Over welke persoonsgegevens het gaat
  • Over welke organisatie het gaat
  • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
  • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
  • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt   
  • Wat u met de klacht wilt bereiken
  • Uw naam, adres en telefoonnummer

  Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

  Heeft u een klacht over de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan geldt een andere procedure.

 • Waarover kan ik bijvoorbeeld een klacht indienen?

  Iedereen heeft privacyrechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Als een organisatie deze rechten niet naleeft kunt u daarover een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het onrechtmatig gebruik van uw BSN of onterechte inzage in uw medische dossier. 

 • Wat gebeurt er met mijn klacht?

  1. Wanneer we uw klacht hebben ontvangen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Als u een klacht indient via het klachtenformulier krijgt u die direct. Als u een klacht indient per brief krijgt u binnen 7 dagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen een ontvangstbevestiging.

  2. Als we nog vragen hebben over uw klacht, voordat we de klacht in behandeling kunnen nemen, dan nemen we contact met u op.

  3. Wij beoordelen uw klacht en gaan na of de AVG hierop van toepassing is. Een klacht moet bijvoorbeeld altijd gaan over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens. En er moet sprake zijn van een mogelijke overtreding van de privacywetgeving. Ook gaan we na of u uw klacht zelf al bij de organisatie heeft ingediend. Wij vragen u om uw klacht bij voorkeur schriftelijk bij de organisatie in te dienen.

  4. Vervolgens kijken we wat de beste aanpak is voor uw klacht. Dat kan op verschillende manieren. We kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de organisatie waar uw klacht over gaat. Maar het kan ook nodig zijn om een uitgebreider onderzoek te doen.

  5. Is uitgebreider onderzoek nodig naar uw klacht? Dan kijken we eerst of uw klacht voldoet aan onze prioriteringscriteria (pdf). Dat betekent dat we afwegen hoe schadelijk de mogelijke overtreding is, hoe groot het maatschappelijk belang is en of we de mogelijke overtreding snel en effectief kunnen beëindigen.

  6. Wij informeren u altijd over de afhandeling van uw klacht. Als wij uw klacht niet binnen 3 maanden kunnen behandelen, dan krijgt u informatie over de voortgang van uw klacht. Als de AP uw klacht niet kan behandelen, verwijzen wij u zo mogelijk door.

  7. We publiceren niet over iedere klacht. Als we uitgebreid onderzoek hebben gedaan, kunnen we de resultaten hiervan op onze website publiceren. We doen dat zonder uw naam bekend te maken.

 • Wat kan de Autoriteit Persoonsgegevens doen om mijn klacht op te lossen?

  De Autoriteit Persoonsgegevens neemt iedere klacht in behandeling. Welke actie wij kiezen, hangt af van de situatie. Voorop staat dat we problemen snel en effectief willen oplossen.

  Voorbeelden van acties die wij kunnen ondernemen naar aanleiding van uw klacht zijn:

  • telefonisch contact opnemen met de organisatie waarover u klaagt.
  • een afspraak maken om de organisatie waarover u klaagt dwingend op de regels te wijzen.
  • praktisch advies geven aan u als klager over hoe u het probleem zelf kunt oplossen.
  • een waarschuwingsbrief sturen aan de organisatie waarover u klaagt.
  • een uitgebreider onderzoek starten naar een organisatie.
  • een boete opleggen als uit onderzoek blijkt dat een organisatie de regels overtreedt.

  We laten u altijd weten wat we met uw klacht doen.

  Wat gebeurt er met mijn klacht?

 • Hoe lang duurt de behandeling van mijn klacht?

  Dat verschilt per klacht. Eenvoudige klachten kunnen we snel behandelen, vaak binnen drie maanden.

  Andere klachten kosten meer tijd. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek gedaan moet worden. Wij houden u dan op de hoogte van de voortgang.

 • Wie kan een klacht indienen?

  U kunt zelf een klacht indienen als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de wet.

  U kunt iemand machtigen om een klacht namens u in te dienen, zoals een advocaat of een Juridisch Loket. Ook een belangenorganisatie kan namens u een klacht indienen.

  U kunt niet anoniem een klacht indienen. U kunt wel anoniem een tip indienen via het tipformulier.

 • Wat is het verschil tussen een klacht en een tip?

  Het verschil tussen een klacht en een tip zit in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ze behandelt.

  Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de AP. Wij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop we dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht.

  U kunt ons ook een tip geven. Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek. U krijgt geen reactie van ons op een tip. We nemen iedere tip wel serieus. We gebruiken ze voor analyses op basis waarvan we onderzoeks- en beleidskeuzes maken.

 • Kan ik anoniem een klacht indienen?

  Nee, u kunt een klacht niet anoniem indienen. U kunt ons wel anoniem een tip geven via het tipformulier.

  Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek. U krijgt geen reactie van ons op een tip. We nemen iedere tip wel serieus. We gebruiken ze voor analyses op basis waarvan we onderzoeks- en beleidskeuzes maken.

   

 • Heeft u een klacht over de Autoriteit Persoonsgegevens?

  Heeft u een klacht over hoe (een medewerker van) de Autoriteit Persoonsgegevens zich heeft gedragen? Dan kunt u daarover een klacht indienen.

  U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hier voor de procedure.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden